Osk. Huttusen säätiön apurahan saajat 1965 –

 

Apurahan saajat vuosittain (kaikki)
(pdf)

Apurahat tieteellisiin jatko-opintoihin ulkomailla

Vuodesta 1965 alkaen säätiö keskittyi apurahoillaan tukemaan nuorten suomalaisten tieteellisiä, tohtorin tutkintoon tähtääviä jatko-opintoja ulkomailla. Jatkokoulutusapuraha myönnetään kahdeksi vuodeksi ja tarvittaessa kolmanneksi vuodeksi tutkinnon loppuun saattamiseksi.

Apurahan saajat vuosittain (jatkokoulutusapurahat) (pdf)

Apurahat tohtorin tutkinnon suorittaneille

Vuodesta 2004 alkaen säätiöltä on voinut hakea apurahaa myös väitöskirjan jälkeiseen keskimäärin vuoden mittaiseen tutkimustyöhön (post doc) ulkomaisissa yliopistoissa tai tutkimuslaitoksissa.

Apurahan saajat vuosittain (post doc –apurahat) (pdf)

Apurahat professoreille ja senioritutkijoille

Vuodesta 2013 alkaen professoreille ja muille ansioituneille, vähintään dosenttitasoisille tutkijoille tarkoitettu Osk. Huttunen Fellowship on mahdollistanut pääsääntöisesti yhden akateemisen lukuvuoden mittaisen tutkimuskauden Cambridgen yliopistossa statuksella Clare Hall Visiting Fellow.

Apurahan saajat vuosittain (Fellowship) (pdf)