OSK. HUTTUSEN SÄÄTIÖ sr

Osk. Huttusen säätiön tarkoituksena on suomalaisen kulttuurin ja talouselämän tukeminen myöntämällä apurahoja säätiön vuosituotosta.

Sen on testamentissaan perustanut kauppaneuvos Oskar Huttunen (synt. 1865 Karttulassa, kuollut Helsingissä 1955). Säätiö perustettiin Oskar Huttusen testamentilla ja sen toiminta käynnistyi vuonna 1957. Säätiön varat ovat arvopapereissa ja metsäomaisuudessa.

Säätiön toiminnan alkuvuosina jaettiin yleensä pienehköjä apurahoja nuorille tieteen- ja taiteenharjoittajille.

Apurahat tieteellisiin jatko-opintoihin ulkomailla

Kun 1965 oli kulunut sata vuotta säätiön perustajan syntymästä, säätiön hallitus teki päätöksen siitä, että säätiö keskittyy apurahoillaan tukemaan nuorten suomalaisten tieteellisiä, tohtorin tutkintoon tähtääviä jatko-opintoja ulkomailla. Osk. Huttusen säätiö toi Suomeen tuolloin uuden käytännön ryhtyessään myöntämään pitkäaikaisia apurahoja. Apuraha on myönnetty vuosittain yleensä kolmelle enintään 25-vuotiaalle hakijalle. Vuoteen 1981 saakka se myönnettiin yksinomaan Englannin vanhimmissa yliopistoissa harjoitettaviin opintoihin. Myöhemmin sen on voinut saada muissakin ulkomaisissa yliopistoissa ja tutkimuskeskuksissa harjoitettaviin opintoihin. Osk. Huttusen säätiön apuraha myönnetään kahdeksi vuodeksi ja sitä voidaan myöhemmin hakemuksesta jatkaa kolmannella vuodella. Syksystä 1983 lähtien apurahasta on käytetty sanontaa ”Osk. Huttusen säätiön apuraha”. Apurahaan liittyy puoliso- ja lapsilisä. Apurahakausi alkaa hakua seuraavana vuonna.

Apurahat tohtorin tutkinnon suorittaneille

Vuodesta 2004 alkaen säätiö on myöntänyt tohtorin tutkinnon suorittaneille, enintään 35 vuotta täyttäneille ns. post doc -apurahaa ulkomailla tapahtuvaan tutkimustyöhön. Apuraha on tarkoitettu keskimäärin vuoden mittaiseen respiittikauteen ulkomaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa.

Apurahat professoreille ja senioritutkijoille

Vuodesta 2013 alkaen professoreille ja muille ansioituneille, vähintään dosenttitasoisille tutkijoille tarkoitettu Osk. Huttunen Fellowship on mahdollistanut pääsääntöisesti yhden akateemisen lukuvuoden mittaisen tutkimuskauden Cambridgen yliopistossa. Osk. Huttusen säätiö myöntää tähän tarkoitukseen vuosittain yhden apurahan, jonka suuruus määräytyy tutkimuskauden pituudesta ja muista järjestelyistä.

Säätiön hallitus

Osk. Huttusen säätiön hallituksen puheenjohtaja on akateemikko Risto Nieminen, apuraha-asioita koordinoiva hallituksen jäsen, hallituksen varapuheenjohtaja on professori Ismo Dunderberg , ja muut hallituksen jäsenet ovat professori Atte von Wright ja professori Tuuli Toivonen.


Säätiön asiamies on teol. maisteri Timo Åvist.

Säätiön toimihenkilöt vuodesta 1957(pdf)

Lisätietoja

Lisätietoja saa säätiön asiamieheltä, teol. maisteri Timo Åvistilta
puh. 02941 22102,
sähköposti timo.avist@helsinki.fi,
postiosoite c/o Timo Åvist, PL 3 (Fabianinkatu 33), 00014 Helsingin yliopisto